Przejdź do treści

Kontakt

Korespondencję listowną prosimy wysyłać pod adres:

Klub Sportowy “Petarda” Kraków

ul. Rozrywka 1B

31- 419 Kraków

email: kspetarda@gmail.com

kontakt telefoniczny pod numerami: +48 737 331 028  bądź  +48 737 338 218

KRS 0000742086

NIP 6793172407

REGON 380868899

Rachunek Bankowy – Bank Pocztowy

Nr konta 45 1320 0019 1672 2471 2000 0001

 

Zachęcamy również do korzystania z formularza drogą elektroniczną

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

  1.Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie KS Petarda ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742086, REGON 380868899, NIP 6793172407. Skontaktować się z nami możesz poprzez:

  – wiadomość email na adres: kspetarda@gmail.com

  – korespondencyjnie na adres ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
  – telefonicznie pod numerem: (+48) 600 070 017

  2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  KS Petarda będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  -Odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie lub udzielić Tobie żądanej informacji;

  -Skontaktować się z Tobą o ile wyraźnie wyrazisz taką wolę;

  -Przesłać Tobie dokumenty, deklaracje członkowską informacje o wydarzeniach sportowych lub innego rodzaju materiał jeśli się o to do nas zwróciłeś .

  Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do informowania Ciebie o naszym klubie, aktualnościach dotyczących KS Petarda czy też wiadomościach branżowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  – Niezbędność przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  – Uzasadniony interes KS Petarda– w zakresie danych zebranych podczas kontaktu z naszymi klientami. Mamy uzasadniony interes w tym, aby prowadzić statystyki i analizy w zakresie skuteczności bezpośredniego kontaktu klienta lub interesanta z naszym przedsiębiorstwem za pośrednictwem strony internetowej – jest to potrzebne spółce jako Twojemu ewentualnemu kontrahentowi dostosowywać się do wymogów naszych klientów i działać w sposób odpowiadający potrzebom rynku (art. 6 ust 1 lit. f)

  – Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych (art. 6 ust 1 lit a RODO);

  3. Okres przechowywania danych osobowych

  KS Petarda będzie  przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku.
  Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od momentu ich zebrania.

  4. Odbiorcy danych
  KS Petarda Nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom oprócz przekazania danych osobowych swoich dostawców usług, dzięki którym wykonujemy niektóre procesy przetwarzania. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z KS Petarda i zgodnie z jego poleceniami;

  5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

  b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

  d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji.

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: kspetarda@gmail.com, korespondencyjnie na adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków lub telefonicznie pod numerem: (+48) 600 070 017.

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją.

  P